MEDISCHE SCHOLING
  • 14 januari 2020 - 12,5 jaar Kinderhaven Nieuwste inzichten in preventie en behandeling van kinderen met atopie syndroom”
  • 14 januari 2020 - refereeravond Verpleegkundig Specialisten: Snot Snotter Snotst
  • 23 januari 2020: Pediatric emergency medicine symposium part two
  • 27 + 28 januari 2020 - Kinderdelta dagen: HOTorNOT
  • 27 januari 2020: 29e interklinische Avond


  • VERPLEEGKUNDIGE SCHOLING


    VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN SCHOLING